24, Th8, 2022

Cửa Plywood siêu chống ẩm phủ Laminate tại Hoàng Thành Villas, Mỗ Lao, Hà Đông

Cửa Plywood siêu chống ẩm phủ Laminate được chọn lựa để đồng bộ với nội thất mã màu Laminate của An Cường. Đồng thời đồng bộ cả cửa thông phòng và cửa nhà vệ sinh bởi khả năng chịu ẩm cao tương đương gỗ tự nhiên của plywood.

Cửa Plywood Laminate Mộ Lao Hà Đông (11)
Cửa Plywood Laminate Mộ Lao Hà Đông (10)

Cửa Plywood Laminate Mộ Lao Hà Đông (9)

Cửa Plywood Laminate Mộ Lao Hà Đông (8)

Cửa Plywood Laminate Mộ Lao Hà Đông (7)

Cửa Plywood Laminate Mộ Lao Hà Đông (5)

Cửa Plywood Laminate Mộ Lao Hà Đông (3)